Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

28 września 2020 12:05 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - dnia 29 września 2020 r., godz. 10.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiadamia, że w dniu 29 września 2020 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:


  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Białej Rawskiej.
  4. Przyjęcie protokołu nr 5/20 z dnia 17 lipca 2020 r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Komisji

                      /-/ Marek Dziubiński