Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

09 września 2020 15:31 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Rokszyce II o mocy do 2,5 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej"