Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

16 lipca 2020 13:51 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Obwieszczenie Burmistrza Białej Rawskiej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska