Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

09 lipca 2020 10:40 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i w dzierżawę w formie bezprzetargowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284., poz. 471, poz. 782) Burmistrz Białej Rawskiej

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczony zostały do oddania w najem w formie bezprzetargowej:

  1. komórka o powierzchni 39,00 m2, położona na działce o numerze ewidencyjnym nr 718, obręb Babsk, Gmina Biała Rawska

 

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty został w odrębnie sporządzonym wykazie.

 

II.

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczony zostały do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej:

  1. lokal użytkowy: kuchnia o pow. 152,02 m2 znajdujący się w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 22/24

 

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty został w odrębnie sporządzonym wykazie.

 

 III.

 

Wykaz wywieszony został na okres 21 dni tj. w terminie od 09.07.2020 r. do 30.07.2020 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57.

Załączniki:

wykaz_wszystklich.docx [15.26 KB]