Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

25 czerwca 2020 10:50 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Obwieszczenie Burmistrza Białej Rawskiej o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej zmiany uchwały Nr XXXIX/351/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty obszarów: Marchaty, Koprzywna, Wola Chojnata i Żurawia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2018 r. poz. 3)

Załączniki:

postanowienie.pdf [136.26 KB]