Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

17 października 2019 12:06 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Obwieszczenie Burmistrza Białej Rawskiej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Gołyń i Studzianek, Żurawia