Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

10 lipca 2018 13:16 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Środki finansowe na realizację zadania

Zapewnienie nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów z azjatyckiej części byłego ZSRR, lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych w m. Babsk, pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa Pomoc dla repatriantów  i przekazane zostały przez Wojewodę Łódzkiego”.