Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

04 lipca 2018 11:45 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 5 lipca 2018 r., godz. 9.00

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2018 roku o godzinie 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Pierwszy objazd terenu miasta i gminy Biała Rawska zgodnie z regulaminem konkursu „Najczystsza Wieś, Najczystsza posesja” – gmina Biała Rawska
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 


                                                                                                                       

  Przewodniczący Komisji

        /-/Andrzej Włodarski