Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

06 grudnia 2017 08:58 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rewizyjna - dnia 07.12.2017 r., godz. 9.00

 


                                                                         ZAWIADOMIENIE

                                                                ---------------------------------

                

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2017 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola losowo wybranych przetargów.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
  5. Zapoznanie z wynikami ostatnio przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
  6. Przyjęcie protokołu nr 29/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                 /-/ Andrzej Walczak