Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

14 listopada 2017 11:19 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie budynku sortowniczo-przechowalniczego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą planowanego do realizacji w miejscowości Biała Rawska, przy ul. 15-go Grudnia 41 dz. nr ewid. 476/1 (obręb 4 Biała Rawska)"

Załączniki:

zawiadomienie_obwieszczenie.pdf [1.19 MB]

zapytanie_rdos.pdf [1.29 MB]

zapytanie_ppis.pdf [1.3 MB]