Komunikaty

16 stycznia 2020 13:17 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie złożenia wniosku przez Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II nr 2 o przyznanie dotacji na zadanie "Seniorzy Gminy Biała Rawska odkrywają świat"

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 688 i 1570) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stow

czytaj więcej »