Komunikaty

23 maja 2019 14:33 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.05.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 maja 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

czytaj więcej »

23 maja 2019 14:31 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 29 maja 2019 r., godz. 9:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 29 maja 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

23 maja 2019 14:29 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 28 maja 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 28 maja 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

23 maja 2019 14:26 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 27 maja 2019 r., godz. 9:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 27 maja 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

23 maja 2019 14:20 | Komunikaty

Debata nad Raportem o stanie Gminy Biała Rawska

Biała Rawska, dn. 23.05.2019 r. DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BIAŁA RAWSKA Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Sesja Rady Miejskiej...

czytaj więcej »