Komunikaty

12 lipca 2019 12:11 | Komunikaty

Ogłoszenie

Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365)) podaje do publicznej wiadomości, że przez Klub Sportowy HERKULES z siedzibą w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

11 lipca 2019 13:21 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 12.07.2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Kontrola...

czytaj więcej »