Komunikaty

20 listopada 2020 11:24 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27 listopada 2020 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378/ zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 27 listopada 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

czytaj więcej »

20 listopada 2020 10:42 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 25 listopada 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w

czytaj więcej »

20 listopada 2020 10:41 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 24 listopada 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

20 listopada 2020 10:39 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 23 listopada 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Prop

czytaj więcej »

20 listopada 2020 10:36 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 23 listopada 2020 r., godz. 13.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjne

czytaj więcej »