Komunikaty

20 kwietnia 2018 11:56 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27.04.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130/ zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2018 11:53 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 26 kwietnia 2018 r., godz 9.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 930 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2018 11:52 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 25 kwietnia 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2018 11:50 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

05 kwietnia 2018 08:59 | Komunikaty

Informacje dla hodowców świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że od kwietnia 2018 r. rozpoczną się kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu rawskiego pod kątem spełnienia wymogów bioasekuracji i wymagań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Podczas...

czytaj więcej »