Komunikaty

10 maja 2019 09:47 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 14 maja 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Oc

czytaj więcej »

10 maja 2019 09:45 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 13 maja 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 13 maja 2019 roku o godzinie 800 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Propono

czytaj więcej »

09 maja 2019 12:43 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492 ) Burmistrz...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 12:01 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.04.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 11:59 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 29 kwietna 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bi

czytaj więcej »