Komunikaty

19 marca 2018 15:00 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 20.03.2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Ocena...

czytaj więcej »

09 marca 2018 14:20 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 16.03.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130/ zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 16 marca 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

09 marca 2018 14:17 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 14 marca 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 14 marca 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

09 marca 2018 14:11 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 13 marca 2018 r., godz 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 13 marca 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

09 marca 2018 14:09 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 12 marca 2018 r., godz. 9:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 12 marca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

16 lutego 2018 13:57 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 23.02.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130/ zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 23 lutego 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej...

czytaj więcej »

16 lutego 2018 13:56 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 21 lutego 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2018 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »