Komunikaty

09 października 2019 11:23 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 14 października 2019 roku o godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 14 października 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia....

czytaj więcej »

23 września 2019 13:29 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.09.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309/ zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 września 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska...

czytaj więcej »

23 września 2019 13:27 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 25 września 2019 roku o godzinie 8:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia O

czytaj więcej »

23 września 2019 13:22 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 24 września 2019 roku o godzinie 8:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 24 września 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

23 września 2019 13:17 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 23 września 2019 roku o godzinie 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 23 września 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Raw

czytaj więcej »

17 września 2019 09:08 | Komunikaty

Ogłosznie

Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365) podaje do publicznej wiadomości, że przez Fundację Generator Kultury ul. Jana Pawła II 2 96-230...

czytaj więcej »