Komunikaty

11 stycznia 2019 12:47 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 17 stycznia 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 12:45 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 16 stycznia 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 12:37 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 14 stycznia 2019 r., godz. 10:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: ...

czytaj więcej »

07 stycznia 2019 09:50 | Komunikaty

Nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”,

Urząd Miasta i Gminy ogłasza nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”, dla osób które złożyły deklarację udziału w programie wymiany źródeł ciepła w projekcie dofinansowanym ze środków...

czytaj więcej »

04 stycznia 2019 12:21 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 28grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 28grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych...

czytaj więcej »

03 stycznia 2019 14:03 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 03.01.2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 4 stycznia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku...

czytaj więcej »