Komunikaty

22 marca 2019 10:20 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29.03.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 29 marca 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

czytaj więcej »

22 marca 2019 10:18 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 27 marca 2019 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 27 marca 2019

czytaj więcej »

22 marca 2019 10:14 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 26 marca 2019 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 26 marca 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Ko

czytaj więcej »

22 marca 2019 10:12 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 25 marca 2019 r., godz. 13.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że w dniu 25 marca 2019 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

06 marca 2019 11:48 | Komunikaty

Apel do rolników !

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI ul. Siewna 13 a 94-250 Łódź ROLNIKU ! 1. STOSUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZGODNIE Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWAN

czytaj więcej »

04 marca 2019 15:08 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 06.03.2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 6 marca 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »