Komunikaty

09 lipca 2020 10:40 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i w dzierżawę w formie bezprzetargowej Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284., poz. 471, poz. 782)...

czytaj więcej »

29 czerwca 2020 11:10 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 30 czerwca 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 830 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porzą

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 13:57 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 25 czerwca 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Propon

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 13:55 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 24 czerwca 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 13:52 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 23 czerwca 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 13:40 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29 czerwca 2020 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 29 czerwca 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. W...

czytaj więcej »