Komunikaty

13 czerwca 2019 11:24 | Komunikaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłosiło kolejne nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłosiło kolejne nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń...

czytaj więcej »

13 czerwca 2019 11:20 | Komunikaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza 3 nabory wniosków mające na celu rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza 3 nabory wniosków mające na celu rozwój przedsiębiorczości na naszym obszarze. Dofinansowanie można uzyskać na: Podjęcie działalności gospodarczej – 70.000 zł (1 szt.) Rozwiniecie działalności...

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 15:13 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 19.06.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 19 czerwca 2019 roku o godzinie 1300 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Rawskiej przy ul. Plac Wolności 44. ...

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 14:54 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 18 czerwca 2019 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 14:51 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 18 czerwca 2019 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. . Proponowany por

czytaj więcej »

12 czerwca 2019 14:47 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 17 czerwca 2019 r., godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2019 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. .

czytaj więcej »