Komunikaty

04 lutego 2019 14:53 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365)) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet...

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 12:49 | Komunikaty

ogłoszenie o wyborze ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dokonuje się wyboru ofert...

czytaj więcej »

23 stycznia 2019 15:05 | Komunikaty

Wzór oświadczenia dotyczącego opłat za usługi wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne: Wodom...

czytaj więcej »

17 stycznia 2019 14:39 | Komunikaty

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązująnastępujące uchwały podatkowe: uchwała Nr XXVII/221/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej...

czytaj więcej »

11 stycznia 2019 12:49 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 18.01.201 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500/ zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 18 stycznia 2019 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »