Komunikaty

20 kwietnia 2018 11:53 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 26 kwietnia 2018 r., godz 9.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 930 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2018 11:52 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 25 kwietnia 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2018 11:50 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

05 kwietnia 2018 08:59 | Komunikaty

Informacje dla hodowców świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że od kwietnia 2018 r. rozpoczną się kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu rawskiego pod kątem spełnienia wymogów bioasekuracji i wymagań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Podczas...

czytaj więcej »

19 marca 2018 15:00 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 20.03.2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Ocena...

czytaj więcej »