Komunikaty

22 lutego 2019 07:33 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 01.03.2019 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500/ zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 1 marca 2019 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

22 lutego 2019 07:30 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 27 lutego 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

22 lutego 2019 07:24 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 26 lutego 2019 r., godz. 09:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

22 lutego 2019 07:18 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 25 lutego 2019 r., godz. 10:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2019 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »