Komunikaty

09 listopada 2018 13:58 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 16.11.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/ zwołuję LI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 16 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 13:52 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 15 listopada 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że w dniu 15 listopada 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 13:48 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 14 listopada 2018 r., godz 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 13:46 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 13 listopada 2018 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: ...

czytaj więcej »