Komunikaty

17 sierpnia 2020 14:10 | Komunikaty

Pomoc krajowa dla producentów rolnych - kontynuacja pomocy suszowej

Od dnia 13.08.2020 r. producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków...

czytaj więcej »

30 lipca 2020 10:12 | Komunikaty

Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej - dnia 4 sierpnia 2020 r. o godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 4 sierpnia 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Ur

czytaj więcej »

15 lipca 2020 09:34 | Komunikaty

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - dnia 17 lipca 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2020 roku o godzinie 830 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. &

czytaj więcej »

15 lipca 2020 09:33 | Komunikaty

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 17 lipca 2020 r., godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t. j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613 ze zm.) zwołuję XXVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej...

czytaj więcej »