Komunikaty

23 kwietnia 2019 12:01 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.04.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 11:59 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 29 kwietna 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bi

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 11:57 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 26 kwietnia 2019 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 11:56 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 24 kwietnia 2019 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 24 kwie

czytaj więcej »