Komunikaty

07 grudnia 2018 12:27 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 11 grudnia 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

07 grudnia 2018 12:25 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 10 grudnia 2018 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: ...

czytaj więcej »

04 grudnia 2018 10:04 | Komunikaty

Ogłoszenie Nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”,

Ogłoszenie Nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”, Urząd Miasta i Gminy ogłasza nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”, dla...

czytaj więcej »

27 listopada 2018 13:44 | Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Burmistrz Białej Rawskiej przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

czytaj więcej »

27 listopada 2018 13:25 | Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Burmistrz Białej Rawskiej przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

czytaj więcej »

26 listopada 2018 14:59 | Komunikaty

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27.11.2018 r., godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję II nadzwyczajną sesję...

czytaj więcej »