Komunikaty

04 października 2018 14:02 | Komunikaty

OGŁOSZENIE

Gmina Biała Rawska informuje, że Żłobek „Bialskie Smyki” zatrudni pracowników: PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA kwalifikacje: wykształcenie w zawodzie pielęgniarka/położna OPIEKUN kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,...

czytaj więcej »

02 października 2018 13:20 | Komunikaty

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Z A W I A D O M I E N I E o sporządzeniu spisu wyborców Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018. poz. 754 t.j.) Burmistrz Białej Rawskiej zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia Wyborów samorządowych,...

czytaj więcej »

25 września 2018 14:16 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 28 września 2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 28 września 2018 roku o godzinie 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Drugi...

czytaj więcej »

25 września 2018 14:15 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 26 września 2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 26 września 2018 roku o godzinie 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Drugi...

czytaj więcej »

24 września 2018 09:01 | Komunikaty

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 programem objęci będą: Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie...

czytaj więcej »

20 września 2018 08:11 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 21.09.2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 21 września 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku...

czytaj więcej »

19 września 2018 09:55 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, żeprzez Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w...

czytaj więcej »

07 września 2018 14:47 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 14.09.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/ zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 14 września 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

07 września 2018 14:46 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 12 września 2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 12 września 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »