Komunikaty

16 maja 2019 13:50 | Komunikaty

Letni Plener Artystyczny w Galerii Rękodzieła Lawendówka

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365)) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze...

czytaj więcej »

15 maja 2019 12:15 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 16.05.2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 16 maja 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia:

czytaj więcej »

10 maja 2019 09:47 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 14 maja 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Oc

czytaj więcej »

10 maja 2019 09:45 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 13 maja 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 13 maja 2019 roku o godzinie 800 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Propono

czytaj więcej »

09 maja 2019 12:43 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492 ) Burmistrz...

czytaj więcej »