Komunikaty

20 sierpnia 2020 14:03 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 25 sierpnia 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

20 sierpnia 2020 13:59 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 24 sierpnia 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Propo

czytaj więcej »

20 sierpnia 2020 13:56 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28 sierpnia 2020 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. ...

czytaj więcej »