Komunikaty

23 kwietnia 2020 12:34 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 27 kwietnia 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek

czytaj więcej »

23 kwietnia 2020 12:11 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 kwietnia 2020 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 kwietnia 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

09 kwietnia 2020 12:39 | Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

GPB-III.7821.6.2020 PK OBWIESZCZENIE W związku ze złożonym odwołaniem od decyzji Starosty Rawskiego znak SAB.I.6740.z.1.2019.MP z dnia 27 grudnia 2019 r. udzielającej dla Zarządu Powiatu Rawskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4120E...

czytaj więcej »

09 kwietnia 2020 08:28 | Komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ Ze względu na epidemię koronawirusa informuję, że dotychczasowe dyżury terapeuty uzależnień/ psychoterapeuty w kwietniuodbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz...

czytaj więcej »