Komunikaty

23 kwietnia 2019 12:01 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.04.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 11:59 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 29 kwietna 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 11:57 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 26 kwietnia 2019 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: ...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 11:56 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 24 kwietnia 2019 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »

16 kwietnia 2019 15:11 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 17.04.2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku...

czytaj więcej »

29 marca 2019 14:11 | Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Białej Rawskiej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.„rozbudowa i przebudowa budynku sortowniczo-przechowalniczego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą w miejscowości Biała Rawska przy ul. Kolejowa 35 dz. 476/1 (obręb 4 Biała Rawska)”.

Biała Rawska, dnia 29.03.2019 r. Nasz znak:OŚ.III.6220.03.18.2018.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Białej Rawskiej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej »

22 marca 2019 10:20 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29.03.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 29 marca 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

czytaj więcej »