Komunikaty

28 sierpnia 2018 11:04 | Komunikaty

Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna - 31.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 930 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2018 11:01 | Komunikaty

Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna - 30.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

20 lipca 2018 10:48 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27.07.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349/ zwołuję XLVIII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 27 lipca 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »