Komunikaty

17 października 2019 13:23 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 25 października 2019 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696/ zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 25 października 2019 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

17 października 2019 13:21 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 21 października 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 21 października 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie

czytaj więcej »

17 października 2019 13:19 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 22 października 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 22 października 2019 roku o godzinie 800

czytaj więcej »

17 października 2019 13:18 | Komunikaty

Komsja Rolnictwa - dnia 23 października 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 23 października 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

09 października 2019 11:48 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 14 października 2019 roku o godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 14 października 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia....

czytaj więcej »

09 października 2019 11:46 | Komunikaty

Krajowa Izba Kominiarzy

czytaj więcej »

09 października 2019 11:23 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 14 października 2019 roku o godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 14 października 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia....

czytaj więcej »