Komunikaty

02 stycznia 2020 13:30 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 110 /2019 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 110 /2019 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych. ...

czytaj więcej »

13 grudnia 2019 14:45 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 17 grudnia 2019 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w K

czytaj więcej »