Komunikaty

09 kwietnia 2020 08:28 | Komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ Ze względu na epidemię koronawirusa informuję, że dotychczasowe dyżury terapeuty uzależnień/ psychoterapeuty w kwietniuodbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz...

czytaj więcej »

25 marca 2020 10:33 | Komunikaty

Informacja

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną XXII Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej odbyła się w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej.

czytaj więcej »

20 marca 2020 13:32 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27 marca 2020 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 27 marca 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej...

czytaj więcej »

20 marca 2020 13:28 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 25 marca 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 25 marca 2020 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »