Komunikaty

23 września 2020 14:21 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 września 2020 r., godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 września 2020 roku o godzinie 1400 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. ...

czytaj więcej »

23 września 2020 14:19 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 29 września 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w

czytaj więcej »

23 września 2020 14:18 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 25 września 2020 r., godz. 12.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 25 września 2020 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

23 września 2020 14:17 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 24 września 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 24 września 2020 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Propo

czytaj więcej »

11 września 2020 09:25 | Komunikaty

Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna - dnia 16 września 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniu 16 września 2020 roku o godzinie 800 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porz...

czytaj więcej »