Komunikaty

18 lutego 2020 12:35 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 24 lutego 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że

czytaj więcej »

13 lutego 2020 13:48 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 20 lutego 2020 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 20 lutego 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

13 lutego 2020 13:46 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 19 lutego 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2020 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się

czytaj więcej »

13 lutego 2020 13:44 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 18 lutego 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »