Komunikaty

06 listopada 2020 10:54 | Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Burmistrz Białej Rawskiej przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia

czytaj więcej »

23 października 2020 13:21 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 października 2020 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 października 2020 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. ...

czytaj więcej »

23 października 2020 13:19 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 28 października 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w

czytaj więcej »