Komunikaty

05 czerwca 2019 11:43 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 07.06.2019 r., godz. 11:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 1100 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wizytacja...

czytaj więcej »

05 czerwca 2019 11:41 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 06.06.2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku...

czytaj więcej »

03 czerwca 2019 13:46 | Komunikaty

Uwaga Rolnicy !

Uwaga Rolnicy! Burmistrz Białej Rawskiej informuje, że w dniach od 5 do 19 czerwca 2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej pok. nr 5 (świetlica), będą przyjmowane wnioski o szacowanie szkód przez komisję gminną w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku wystąpienia...

czytaj więcej »

31 maja 2019 08:45 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiegow Białej Rawskiej

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

czytaj więcej »

23 maja 2019 14:33 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.05.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 maja 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego...

czytaj więcej »

23 maja 2019 14:31 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 29 maja 2019 r., godz. 9:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 29 maja 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie...

czytaj więcej »