Komunikaty

04 grudnia 2019 14:24 | Komunikaty

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 09.12.2019 r., godz. 8.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję XVIII nadzwyczajną...

czytaj więcej »

27 listopada 2019 12:28 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 29 listopada 2019 r., godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 1000 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

19 listopada 2019 10:46 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 28 listopada 2019 roku o godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

19 listopada 2019 10:43 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 20 listopada 2019 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

19 listopada 2019 10:40 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 21 listopada 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porząde

czytaj więcej »

19 listopada 2019 10:38 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 22 listopada 2019 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2019 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

19 listopada 2019 10:33 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 26 listopada 2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 26 listopada 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej...

czytaj więcej »