Komunikaty

13 grudnia 2019 14:41 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 19 grudnia 2019 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

13 grudnia 2019 14:39 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 grudnia 2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815/ zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 grudnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej...

czytaj więcej »

12 grudnia 2019 20:47 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej o sporządzeniu wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.

czytaj więcej »

10 grudnia 2019 09:05 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 12 grudnia 2019 roku o godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE --------------------------------- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

04 grudnia 2019 14:24 | Komunikaty

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 09.12.2019 r., godz. 8.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję XVIII nadzwyczajną...

czytaj więcej »

27 listopada 2019 12:28 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 29 listopada 2019 r., godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 1000 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »