Komunikaty

26 sierpnia 2019 14:12 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 27 sierpnia 2019 r., godz. 09:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku o god

czytaj więcej »

26 sierpnia 2019 13:25 | Komunikaty

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 programem objęci będą: Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2019 13:06 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30.08.2019 r., godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309/ zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2019 13:02 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 29 sierpnia 2019 r., godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie

czytaj więcej »

23 sierpnia 2019 13:01 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 28 sierpina 2019 r., godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisj

czytaj więcej »

23 sierpnia 2019 12:59 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 26 sierpnia 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

24 lipca 2019 12:50 | Komunikaty

Wnioski o szacowanie strat – susza - przedłużenie terminu

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, że został przedłużony termin przyjmowania wniosków na suszę rolniczą na uprawy: warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe, zboża jare, zboża ozime, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę na glebach kategorii I i II...

czytaj więcej »

23 lipca 2019 14:06 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia...

czytaj więcej »