Komunikaty

21 stycznia 2020 14:32 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28 stycznia 2020 r., godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571/ zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 28 stycznia 2020 roku o godzinie 1400 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

21 stycznia 2020 14:20 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 24 stycznia 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

21 stycznia 2020 14:18 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 23 stycznia 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek

czytaj więcej »

21 stycznia 2020 14:16 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 22 stycznia 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

16 stycznia 2020 13:17 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie złożenia wniosku przez Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II nr 2 o przyznanie dotacji na zadanie "Seniorzy Gminy Biała Rawska odkrywają świat"

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 688 i 1570) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stow

czytaj więcej »