Komunikaty

27 listopada 2018 13:44 | Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Burmistrz Białej Rawskiej przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz pod

czytaj więcej »

27 listopada 2018 13:25 | Komunikaty

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Burmistrz Białej Rawskiej przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego

czytaj więcej »

26 listopada 2018 14:59 | Komunikaty

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27.11.2018 r., godz. 14.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613) zwołuję II nadzwyczajną sesję...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 13:58 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 16.11.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/ zwołuję LI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 16 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 13:52 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 15 listopada 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że w dniu 15 listopada 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

09 listopada 2018 13:48 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 14 listopada 2018 r., godz 10.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »