Komunikaty

12 grudnia 2018 14:04 | Komunikaty

Zawiadoienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Decyzja dla istniejącego przedsięwzięcia: stacji bazowej operatora Orange Polska S.A. zlokalizowanej juz na działce o nr ewid. 305 obręb 31 Ossa, w miejscowości Ossa, gm. Biała Rawska.

czytaj więcej »

07 grudnia 2018 12:33 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 14.12.2018 r., godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/ zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 14 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w...

czytaj więcej »

07 grudnia 2018 12:28 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 12 grudnia 2018 r., godz 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

07 grudnia 2018 12:27 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 11 grudnia 2018 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

07 grudnia 2018 12:25 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 10 grudnia 2018 r., godz. 8:30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/

czytaj więcej »

04 grudnia 2018 10:04 | Komunikaty

Ogłoszenie Nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”,

Ogłoszenie Nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”, Urząd Miasta i Gminy ogłasza nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej e

czytaj więcej »