Komunikaty

23 maja 2019 14:20 | Komunikaty

Debata nad Raportem o stanie Gminy Biała Rawska

Biała Rawska, dn. 23.05.2019 r. DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BIAŁA RAWSKA Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia ra

czytaj więcej »

16 maja 2019 13:50 | Komunikaty

Letni Plener Artystyczny w Galerii Rękodzieła Lawendówka

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365)) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze...

czytaj więcej »

15 maja 2019 12:15 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 16.05.2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że w dniu 16 maja 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia:

czytaj więcej »