Komunikaty

07 września 2018 14:47 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 14.09.2018 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/ zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 14 września 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury...

czytaj więcej »

07 września 2018 14:46 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 12 września 2018 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 12 września 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

07 września 2018 14:37 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 11 września 2018 r., godz. 8:00

ZAWIADOMIENIE ---------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 11 września 2018 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany...

czytaj więcej »

07 września 2018 14:35 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 10 września 2018 r., godz 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 10 września 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia Otwarcie...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2018 11:04 | Komunikaty

Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna - 31.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 930 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2018 11:01 | Komunikaty

Komisja Edukacji i Komisja Rewizyjna - 30.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zawiadamiają, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie...

czytaj więcej »