Komunikaty

22 lutego 2019 07:30 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 27 lutego 2019 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

22 lutego 2019 07:24 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 26 lutego 2019 r., godz. 09:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawi

czytaj więcej »

22 lutego 2019 07:18 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 25 lutego 2019 r., godz. 10:00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2019 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzen

czytaj więcej »

04 lutego 2019 14:53 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

Ogłoszenie Burmistrz Białej Rawskiej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 450, poz.650, poz.723, poz.1365)) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet...

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 12:49 | Komunikaty

ogłoszenie o wyborze ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

czytaj więcej »

23 stycznia 2019 15:05 | Komunikaty

Wzór oświadczenia dotyczącego opłat za usługi wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne: Wodom...

czytaj więcej »