Komunikaty

23 października 2020 13:21 | Komunikaty

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 października 2020 r., godz. 12.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 października 2020 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. ...

czytaj więcej »

23 października 2020 13:19 | Komunikaty

Komisja Edukacji - dnia 28 października 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w

czytaj więcej »

23 października 2020 13:17 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 27 października 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 27 października 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w

czytaj więcej »

23 października 2020 13:15 | Komunikaty

Komisja Budżetu - dnia 26 października 2020 r., godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 26 października 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. P

czytaj więcej »

19 października 2020 09:26 | Komunikaty

Komisja Rewizyjna - dnia 21 października 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodnicz

czytaj więcej »

08 października 2020 13:50 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 13 października 2020 r., godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 13 października 2020 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

czytaj więcej »

08 października 2020 09:23 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Białej Rawskiej ogłasza, co następuje: I. Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do oddania w najem w formie bezprzetargowej: lokal...

czytaj więcej »