Komunikaty

30 lipca 2020 10:12 | Komunikaty

Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej - dnia 4 sierpnia 2020 r. o godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 4 sierpnia 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Ur

czytaj więcej »

15 lipca 2020 09:34 | Komunikaty

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - dnia 17 lipca 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiadamia, że w dniu 17 lipca 2020 roku o godzinie 830 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji. &

czytaj więcej »

15 lipca 2020 09:33 | Komunikaty

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 17 lipca 2020 r., godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) w związku z § 17 pkt 2 i 4 Statutu Gminy Biała Rawska (t. j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2013 r. poz. 5613 ze zm.) zwołuję XXVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej...

czytaj więcej »

09 lipca 2020 10:40 | Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Białej Rawskiej

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i w dzierżawę w formie bezprzetargowej Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284., poz. 471, poz. 782)...

czytaj więcej »

29 czerwca 2020 11:10 | Komunikaty

Komisja Rolnictwa - dnia 30 czerwca 2020 r., godz. 8.30

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 830 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porzą

czytaj więcej »