Aktualności

15 września 2020 11:48 | Aktualności

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!!

Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 30 września 2020 r. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska z dopiskiem „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych III rata 2020 r.)  

Nr. konta:

BS Biała Rawska  85 9291 0001 0000 0723 2000 0080)

art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

Przeczytano: 296 razy.| Wydrukuj|Do góry