Aktualności

21 kwietnia 2020 09:48 | Aktualności

Burmistrz Białej Rawskiej dopuszcza możliwość sprzedaży produktów od rolników na targowiskach miejskich przy ulicy Kolejowej i Targowej.

O G Ł O S Z E N I E


Od środy 22 kwietnia 2020 r. Burmistrz Białej Rawskiej dopuszcza możliwość sprzedaży produktów od rolników, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, na targowiskach miejskich przy ulicy Kolejowej i Targowej.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadzone zostają następujące zasady bezpiecznej obsługi klientów:

-Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów rolnych z zachowaniem co najmniej 2 metrów odległości miedzy stanowiskami;


-Przy stoisku znajdować się mogą 4 osoby w kolejce;


-Prosimy zachować bezpieczną odległość, ok. 2 metrów, od innych osób (klient – klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca);


-Sprzedający muszą być wyposażeni w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji;


-Klienci są zobowiązani do używania rękawiczek jednorazowych podczas zakupów;


-Produkty powinny być podawane i pakowane przez sprzedającego, aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;


-Po każdym kontakcie z pieniędzmi sprzedający są zobowiązani do dezynfekcji rąk;


-Sprzedaż na targowisku przy ulicy Kolejowej i Targowej odbywać się będzie w środę.

Przeczytano: 1520 razy.| Wydrukuj|Do góry