Aktualności

26 sierpnia 2019 10:51 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do udziału w wizycie studyjnej do LGD „Zielony Pierścień” na Lubelszczyźnie w ramach operacji pn. „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego” w dniach 13-15 września 2019 roku.

Wyjazd studyjny i poznanie dobrych praktyk w prowadzeniu przetwórstwa na Lubelszczyźnie jest najlepszą formą na zwiększenie wiedzy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” na temat małego przetwórstwa lokalnego, ponieważ uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję odwiedzić przedsiębiorców z tamtego terenu, zapoznać się formą działalności, etapami produkcji, efektami. Wyjazd studyjny umożliwia również wymianę doświadczeń, daje szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów zawodowych.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru LGD „Kraina Rawki”(Gminy: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek):

-rolnicy,

-sadownicy,

-przedstawiciele organizacji pozarządowych,

-przedstawiciele kół gospodyń wiejskich,

-przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych

-przedsiębiorcy.

 

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń oraz motywacja do wzięcia udziału w wyjeździe.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/TFSprccx8rdhYpHj6

Wypełniony formularz on-line należy przesłać do dnia 4 września 2019 roku do godziny 15:00.


Więcej informacji oraz program wyjazdu można znaleźć na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/zapraszamy-na-wyjazd-studyjny-do-lgd-zielony-pierscien/

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Marta Dudek, tel. +48 695 700 565, biuro@krainarawki.eu

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przeczytano: 459 razy.| Wydrukuj|Do góry