Aktualności

16 lipca 2019 12:06 | Aktualności

Nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”,

Ogłoszenie

Nabór wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”,

 Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej ogłasza nabór  wniosków do projektu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Biała Rawska. Etap I”.

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji wypłacanej z tytułu refundacji poniesionych wydatków  ze środków  WFOŚiGW w Łodzi.

Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie może przekraczać  limitów określonych poniżej.  Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wynosi:

a) dla kotłowni gazowej, olejowej    12 000,00 zł

b) dla ogrzewania elektrycznego  10 000, 00 zł

c) dla kotłowni na biomasę 12 000,00 zł

d) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny)  6 500,00 zł

e) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła  12 000,00 zł

 f) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła    15 000,00 zł

Termin realizacja zadania 30.08.2019 r.

Informacje o projekcie  oraz druki wniosku o udzielenie dotacji dostępne są w pokoju nr 7.   Wniosek należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Rawska  od dnia 16.07.2019 r. do dnia 23.07.2019 r.

Przeczytano: 512 razy.| Wydrukuj|Do góry