Aktualności

13 grudnia 2017 11:11 | Aktualności

Gabinety profilaktyczne w szkołach

Jednym z zadań samorządu  jest zapewnienie  warunków sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Do końca 2017 roku we wszystkich wiejskich szkołach podstawowych zostaną urządzone gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ( w szkołach miejskich takie gabinety już funkcjonują).  Zadanie sfinansowane zostanie z budżetu państwa na wniosek  złożony przez Gminę. W dniu 4 grudnia 2017 roku  burmistrz  podpisał z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi  umowę na przekazanie dotacji celowej  w wysokości 37 995,00 zł. Zgodnie   z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o  świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych, w części dot. warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej, gabinet profilaktyczny powinien zostać  wyposażony w podstawowe przedmioty umożliwiające sprawowanie opieki profilaktycznej  m.in. w  leżankę,  stolik zabiegowy, szafkę na leki, wagę medyczną ze wzrostomierzem, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, tablice do badań ostrości wzroku, przenośną apteczkę itp.  Natomiast koszty utrzymania gabinetów profilaktycznych  (remonty, energia, woda itp.) leżą po stronie samorządu. Gabinety będą prowadzone wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Przeczytano: 582 razy.| Wydrukuj|Do góry