Aktualności

13 grudnia 2017 07:29 | Aktualności

Projekty z edukacji ekologicznej realizowane w roku szkolnym 2017/2018 w placówkach oświatowych Gminy Biała Rawska.

Dwie szkoły podstawowe otrzymały z WFOŚ i GW w Łodzi dofinansowanie projektów edukacji ekologicznej.

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku

Projekt ”Wspólnie działamy na rzecz ochrony powietrza” - kwota dofinansowania 11 780,00 zł.

W projekcie wezmą udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele tej placówki. Zorganizowane zostaną wycieczki do Centrum Nauki Eksperymentarium i Planetarium w Łodzi, Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk,  zakupione  pomoce dydaktyczne, odbędą się warsztaty dla uczniów i rodziców oraz szereg konkursów plastycznych, gdzie uczniowie będą mogli zaprezentować swoje  umiejętności na szerszym forum. Celem projektu jest uświadomienie, że wszyscy mamy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, a  realizacja projektu przyczyni się do  integracji społeczności szkolnej.

Trzeba nadmienić, że SP w Babsku od wielu lat prowadzi szeroko zakrojoną edukację ekologiczną. Zrealizowała już 7 projektów, dzięki którym uczniowie poszerzali wiadomości z zakresu ochrony środowiska. Uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych,  m.in. poznając przyrodę nadmorską poprzez rejsy po Kanale Elbląskim, Zalewie Wiślanym, jeziorze Drużno,  poznawali  budowę geologiczną oraz osobliwości Gór Świętokrzyskich, walory przyrodnicze Ziemi Łódzkiej, kopalni w Bełchatowie, zwiedzili Palmiarnię i Ogrody Botaniczne w Łodzi i we Fromborku. Uczestniczyli  w szeregu warsztatach, konkursach i turniejach ekologicznych zajmując wysokie lokaty. Dzięki pozyskanym w projektach funduszom,  w szkole urządzono również  nowoczesną eko-pracownię, przyszkolny ogród dydaktyczny „Mini-Alpinarium”  z oczkiem wodnym oraz „zieloną klasę”.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi

Projekt „Trzy życiodajne żywioły – woda, powietrze, gleba” -  kwota dofinansowania 12 750,00 zł

W projekcie zaplanowano udział uczniów szkoły, uczniów z innych  szkół gminnych biorących udział w corocznym Gminnym Konkursie Ekologicznym, rodziców oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych FRUKTUS, które działa na terenie Starej Wsi. Zorganizowana zostanie dwudniowa wycieczka do Bełchatowa (muzeum węgla, elektrownia) oraz wycieczki do PSZOK w Pukininie (sortownia i kompostownia odpadów, odnawialne źródła energii, składowanie odpadów niebezpiecznych), Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej (proces oczyszczania wody). Przeprowadzone zostaną warsztaty dla uczniów i rodziców (wykonanie budek lęgowych dla pszczół murarek, nasadzenia roślin), konkursy: plastyczny, fotograficzny i techniczny oraz terenowe lekcje przyrody. Działania  w projekcie zostaną podsumowanie na EKO - festynie dla lokalnej społeczności.

Przeczytano: 428 razy.| Wydrukuj|Do góry