Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

06 marca 2019 09:11 | Aktualności

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Załączniki:

wniosekozwrotpodatkuakcyzowegozawartegowcenieolejunapedowegowykorzystywanegodoprodukcjirolnej.pdf [196.16 KB]