Aktualności

14 lutego 2020 09:42 | Aktualności

WFOŚiGW w Łodzi prowadzi nabór wniosków dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021. Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby...

czytaj więcej »

04 lutego 2020 11:28 | Aktualności

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepe

czytaj więcej »

04 lutego 2020 11:26 | Aktualności

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepe

czytaj więcej »

09 stycznia 2020 09:34 | Aktualności

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!!

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019 oraz wniesienia opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Biała...

czytaj więcej »