Aktualności

07 maja 2020 11:19 | Aktualności

Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Burmistrz Białej Rawskiej uprzejmie informuje, że dyżur pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej jest pełniony od poniedziałku do piąteku w godz. od 8 ºº do 14 ºº...

czytaj więcej »

04 maja 2020 13:15 | Aktualności

ARiMR: ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie

W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło ich ponad pół miliona. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2020 15:08 | Aktualności

Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw. Do 17 czerwca 2020...

czytaj więcej »

21 kwietnia 2020 09:48 | Aktualności

Burmistrz Białej Rawskiej dopuszcza możliwość sprzedaży produktów od rolników na targowiskach miejskich przy ulicy Kolejowej i Targowej.

O G Ł O S Z E N I E Od środy 22 kwietnia 2020 r. Burmistrz Białej Rawskiej dopuszcza możliwość sprzedaży produktów od rolników, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, na targowiskach miejskich przy ulicy Kolejowej i Targowej. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów...

czytaj więcej »

17 kwietnia 2020 10:05 | Aktualności

Skrzynka pocztowa przy każdej posesji

Na prośbę Poczty Polskiej, przypominamy naszym mieszkańcom o obowiązku posiadania oddawczej skrzynki pocztowej (Art. 40.1 Ustawy Prawo Pocztowe). Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek, korzystanie z usług pocztowych. Odbiór...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 10:21 | Aktualności

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

czytaj więcej »