Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

 

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Adres skrytki: /USCbialarawska/skrytka