Ochrona Środowiska

   

Zgłoszenie na wycinkę drzew 2018

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 

oswiadczenie_podmiotu_do_ponoszenia_oplaty_za_uslugi_wodne.docx

wzor_oswiadczenia_dotyczacego_oplat_za_uslugi_wodne.docx

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA RAWSKA na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

  program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_biala_rawska__listopad.pdf

  prognoza_pos_biala_rawska.pdf

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska

Załącznik do wniosku - informacja o wyrobach zawierających azbest

wniosek o odbiór eternitu -aktualny

 

wniosek na odbior eternitu.pdf - Wniosek na odbiór eternitu

 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Biała Rawska na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program Ochrony Środowiska

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Biała Rawska na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Plan Gospodarki Odpadami

załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami

załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami

załącznik nr 2 do Planu Gospodarki Odpadami

załącznik nr 2 do Planu Gospodarki Odpadami

załącznik nr 3 do Planu Gospodarki Odpadami

załącznik nr 3 do Planu Gospodarki Odpadami

 Wniosek na usunięcie drzewa

wniosek_na_drzewa_2015.doc

 Wniosek na usunięcie drzewa dla osób fizycznych

wniosek_na_drzewa_2015_fizyczny.doc