Ochrona Środowiska

 

  Wniosek na przydomowe oczyszczalnie - 2020

  Adres nieruchomości-dane techniczne zbiornika

  Oświadczenie o braku zaległości

  Zgłoszenie zamiaru budowy do Starostwa

 

  Zgłoszenie usunięcia drzew - 2020

  Oświadczenie

  Wykaz drzew/krzewów do usunięcia

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 

  oswiadczenie_podmiotu_do_ponoszenia_oplaty_za_uslugi_wodne.docx

  wzor_oswiadczenia_dotyczacego_oplat_za_uslugi_wodne.docx

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA RAWSKA na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

   program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_biala_rawska__listopad.pdf

   prognoza_pos_biala_rawska.pdf

 

 

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Rawska

 

  wniosek o odbiór eternitu - 2020

  Informacja o wyrobach zawierających azbest

 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Biała Rawska na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

  Program Ochrony Środowiska

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Biała Rawska na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

  Plan Gospodarki Odpadami

załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami

  załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami

załącznik nr 2 do Planu Gospodarki Odpadami

  załącznik nr 2 do Planu Gospodarki Odpadami

załącznik nr 3 do Planu Gospodarki Odpadami

  załącznik nr 3 do Planu Gospodarki Odpadami