Strefa przemysłowa

Strefa przemysłowa w Białej Rawskiej
( 78 km od Warszawy, 78 km od Łodzi)
Miasto Biała Rawska, Powiat rawski, województwo łódzkie.

ATRAKCYJNA lokalizacja POD INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE
Tereny stanowią obszarowo jeden kompleks, o łącznej powierzchni ok. 60 ha.
W planie zagospodarowania przestrzennego planowane pod obiekty produkcyjne, usługowe, składy i magazyny.
Teren uzbrojony w wodociąg, kanalizację sanitarną, energię elektryczną. Położony w pobliżu nowoczesnej, wysokowydajnej oczyszczalni ścieków (o wydaj. 800 m3/dobę, z możliwością rozbudowy).
Tereny obecnie użytkowane rolniczo, grunty klasy V i VI.
Dostępność komunikacyjna- 10 km od drogi krajowej nr 8 (Katowicka), przez miasto przebiega droga wojewódzka 725 Rawa Mazowiecka-Grójec.

 

                                                         

             

 Polska      English     Version     die deutsche    Pоссийская  Versión   Yкраїнська

 Wersja      Version    Française   Version            Bерсия         Espa       Bерсія