Foto Retro

Białej Rawskiej przeszłość daleka i bliska

 

"Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko w dawnej postaci
lecz nie umiera
odmienia tylko czas, miejce, nazwisko
nowe kształty dla siebie przybiera"

 

 


Kaplica rodziny Leszczyńskich. Widok od strony południowej. Fot.1984r. Kirkut, Maceba. Fot.1984r. Kaplica Leszczyńskich. Front. Na pierwszym planie dwa grobowce. W jednym pochowano Henryka Okęckiego właściciela dóbr Białogórne. Fot.1984r.

 

Murowana plebania sprzed 1939r. Drewniana plebania sprzed 1939r.

 

Pałac Leszczyńkich. Widok od strony południowo-zachodniej. Foto 1984r. Pierzeja południowa Placu Kościelnego w kierunku Placu Wolności. Foto 1984r.

 

Stacja kolejki wąskotorowej od strony południowo-wschodniej. Foto 1984r. Kościół parafialny św.Wojciecha. Widok na prezbiterium. Foto 1984r.

 

Kościół parafialny św.Wojciecha. Nagrobek Aleksandra Leszczyńskiego, właściciela dóbr Biała Rawska. Foto 1984r. Brama kościoła parafialnego z czasów II wojny światowej. Kościół parafialny, fragment drewnianej dzwonnicy. Foto 1908r.

 

ul.Szeroka. Foto 1946r. ul. Gęsia. Foto 1946r.

 

Rynek. Pierzeja północno-wschodnia. Foto 1946r. Rynek.Dom nr 15. Foto 1946r.

 

Północno-wschodnia pierzeja Placu Wolności. Domy nr 22,24,25. Foto 1984r. Rynek. Domy nr 26 i 27. Foto 1946r.

 

Dawna u. Żymierskiego. Dom z podcieniami. Foto 1930r. Ratusz sprzed 1939r. Plac Wolności.

 

Kapliczka w Grzymkowicach.Wybudowana w 1850r. przez właściciela majątku Okęckiego. Wewnątrz znajduje się ocalały z pozaru, słynący łaskami obraz Matki Bożej Częstochowskiej W 1915r. z inicjatywy S.Sułowskiego, ks. J. Radlińskiego i S.Musiałka powstała na terenie Białej Rawkiej Straż Ogniowa.

 

Droga Lesiew-Biała Rawska, Bogdan Markiewicz na tle czołgu. Foto 1946r. Droga z Rawy do Warszawy. Odcinek Lesiew- Biała Rawska. Stanowisko działowe z okresu II wojny światowej. Foto 1946r.

 

Klas III Szkoły powszechnej w Białej Rawskiej z nauczycielami-panem Jagodąnauczycielem muzyki, panem Sobczakiem-nauczycielem języka polskiego, państwem Bladowskimi - kierownikiem szkloły i jego żoną, państwem Szefner i Marią Wawrzyńską. Foto 1936r. Miejskie przedszkole. Foto 1953r.

 

30 maja 1957r. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Parafię św. Wojciecha objął ks. St. Gruda. 30 sierpnia 1969r. Przyjazd ks. Prymasa S.Wyszyńskiego. Uroczystość poświęcenia odnowionego kościoła.

 

Wrzesień 1967r. Nabożeństwo dziękczynne za zbiory. Plac kościeny w latach sześćdziesiątych

 

Kino objazdowe 1946r. Uroczystość poświęcenia motopompy podarowanej bialskim strażakom przez Władysława Kowalskiego Marszałka Sejmu PRL

 

W 1876 Stanisław Musiałek -absolwent wydziału farmacji Uniwersytetu Warszawskiego- założył pierwszą w Białej aptekę. Pracownicy Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na wycieczce w Krakowie. Rok 1959

 

 

Zdjęcia zebrane przez młodzież z ZSP w Białej Rawskiej pod kierownictwem pani Aliny Krawczyk i Zofii Olewińskiej