Wzory pism urzędowych

Wzory pism urzędowych

 

Na tej stronie zamieszczamy wzory pism urzędowych
Wszystkie zamieszczone dokumenty są w formacie pdf lub doc

 

Należności należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto:
Bank Spółdzielczy Biała Rawska 85 9291 0001 0000 0723 2000 0080.
Prosimy koniecznie umieszczać dokładny tytuł wpłaty.

 

odpis_aktu_skroconegozupelnego.pdf

Wniosek o udostępnienie danych z RM i PESEL od 01 01.2019r

zgloszenie_uslug_hotelarskich.doc

wniosek_o_dofinansowanie_zakupu_podrecznikow.doc

wniosek_o_dofinansowanie_pracodawcom_kosztow_ksztalcenia_mlodocianych_pracownikow.doc

Wniosek o wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 Podatki

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Informacja w podatku leśnego IL-1

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

załącznik CEIDG-RD wykonywana działalność gospodarcza

załącznik CEIDG-MW dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

załącznik CEIDG-SC udział w spółkach cywilnych

załącznik CEIDG-RB informacja o rachunkach bankowych

załącznik CEIDG-PN udzielone pełnomocnictwa

załącznik CEIDG-POPR formularz do korekt

Instrukcja wypełniania CEIDG-1 z dn. 05.01.2012

 

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_dokonaniu_oplaty_za_alkohol.doc

wniosek_o_wydanie_zezwolen_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.pdf

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojowwalk_podczas_organizacji_przyjec.pdf

oswiadczenie_o_sprzedazy_alkoholu.doc

 

Ochrona Środowiska

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa

wniosek_na_drzewa_2015.doc

wniosek_na_drzewa_2015_fizyczny.doc

 

Deklaracja o wysokości opłaty

Deklaracja programu ograniczenia niskiej emisji dwutlenku węgla

 

Wniosek o nadanie numeru porzadkowego nieruchomosci

Wniosek o nadanie numeru porzadkowego nieruchomosci