O Gminie

Biała Rawska z lotu ptaka fot. D.Bógdał


Serdecznie witamy w Białej Rawskiej miasteczku o 760 letniej historii, położonym w sercu Mazowsza wśród malowniczych sadów i rozległych lasów sosnowych. Zróżnicowanie terenu, rzeka Białka, kompleksy otwartych wód i stawów rybnych stanowią o atrakcyjności naszych okolic. Walory krajobrazowe, czyste środowisko i woda przyciąga turystów i wędkarzy. Dynamiczna, szybko zmieniająca się gmina o dobrej infrastrukturze technicznej zaprasza do współpracy inwestorów.

 

 

Miasto
- powierzchnia 1.000 ha
- ludność ok. 3.400 osób

Gmina
- powierzchnia 20.000 ha
- ludność ok. 8.600
- 57 sołectw
- 60 miejscowości

Miasto Biała Rawska posiada pełną infrastrukturę: wodociąg, kanalizację, wysypisko odpadów stałych, sieć energetyczną, nowoczesną oczyszczalnię ścieków i światłowodową sieć telekomunikacyjną z centralami wybierania tonowego.
1. Kanalizacja
- miasto - 19,7 km
2. Oczyszczalnia ścieków o wydajność 800 m3/dobę uruchomiona w 2006 r.
3. Wodociągi
- w 28 miejscowościach
- 137,5 km długości
4. Drogi gminne ponad 111 km
- oświetlenie uliczne 1478 szt., w większości energooszczędne
5. Telefonizacja
- 60 miejscowości
- 1200 nowych abonentów
- nowoczesna sieć światłowodowa
- 5 nowych central cyfrowych, łączność tonowa

Nasze działania inwestycyjne mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności miasta dla inwestorów.

Gmina ma bardzo dobre połączenie drogowe z resztą kraju ze względu na dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną (międzyregionalną i lokalną). Przez jej teren przebiega droga szybkiego ruchu E 67 wiodąca z Czech przez Dolny Śląsk do Warszawy. Usytuowanie gminy w widełkach dróg E 67 (Warszawa - Śląsk) oraz E 77 (Warszawa - Kraków) daje znakomite połączenie z południową częścią kraju: Wrocław, Katowice, Kraków oraz z częścią środkową: Warszawa, Łódź.
Podstawowy układ drogowy stanowią drogi:
- wschód - zachód (Łódź - Grójec - Terespol)
- północ - południe (Warszawa - Katowice)

Posiadamy również wąskotorową zabytkową sieć kolejową: Rogów - Rawa Mazowiecka - Biała Rawska (19 km na terenie gminy), która spełniała również istotną funkcję transportową służącą do przewozu materiałów masowych wagonami kolei normalnotorowej umieszczonymi na podwoziach kolejki. W tej chwili przejazdy zawieszono, dąży się jednak do ich wznowienia i wykorzystania rekreacyjno-turystycznej funkcji kolejki wąskotorowej. Przez gminę przebiega również duża linia kolejowa - Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) o charakterze międzyregionalnym Śląsk - Porty.


Aktywnie czekamy na inicjatywy gospodarcze i jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Postaramy się zapewnić rzetelną informację i pomoc kompetentnych instytucji.

 


Bogactwem Gminy są intensywne i wysokowydajne uprawy sadownicze wyspecjalizowane w produkcji jabłek i owoców miękkich. Łączna produkcja owoców wynosi 150 tysięcy ton rocznie, a sady naszej gminy zajmują powierzchnię 5000 ha. Jesteśmy w centrum zagłębia sadowniczego, które ciągnie się od Warki przez Grójec, Białą Rawską aż do Głuchowa, obejmując swoim zasięgiem Tarczyn na północy i Białobrzegi na południu. Aż 80% terenu gminy Biała Rawska stanowią użytki rolne.


Naszym sztandarowym produktem są jabłka o uznanej jakości i walorach smakowych sprzedawane na rynkach krajowych i zagranicznych. Rolnicy sukcesywnie wyposażają gospodarstwa w chłodnie, pakownie i sortownie owoców. Na terenie gminy powstają spółdzielnie sadownicze i grupy producenckie mające sprostać nowym wyzwaniom rynku. Mamy w swoich szeregach dobrych gospodarzy otwartych na nowości, a pamiętających o tradycji. Podejmowanych jest szereg inicjatyw w oparciu o unijne standardy i programy. Mamy wszelkie predyspozycje jako gmina, aby stać się zapleczem owocowego przemysłu przetwórczego.


 

Region stawia na młodość i wiedzę. Rozwój i edukacja młodzieży jest naszym priorytetem. Wysiłkiem władz miejskich ciągłej rozbudowie podlega baza oświatowa i sportowa. Szkoły działające na terenie gminy dysponują bogatą bazą dydaktyczną i wykształconą kadrą pedagogiczną. Daje to podstawy dla młodzieży do dalszego kształcenia i możliwość awansu społecznego.
Miasto stanowi ważny regionalny ośrodek oświaty i kultury, posiada bogatą bazę rekreacyjną i sportową. Na terenie Gminy funkcjonuje kilka szkół podstawowych i średnich, bardzo aktywny dom kultury, biblioteka, przedszkole, kluby i przyszkolne hale sportowe.

Gmina Biała Rawska współpracuje w ramach Gmin Bliźniaczych z:
Gminą Niemberg k. Halle w Niemczech.
Gminą Kali k. Zadaru na wyspie Ugljan na Chorwacji.
Pierwsze kontakty pozwalają przypuszczać, że współpraca ta przyniesie korzyści nie tylko dla młodzieży, ale głównie dla gospodarki gminy.

Imprezy plenerowe w Białej Rawskiej, a wśród nich "Festyn Bialski" czy odbywające się pod koniec lata "Dożynki" na trwałe wpisały się w życie miasta i okolicy.
Natomiast w Babsku jesienią już od ponad 10 lat corocznie odbywają się "Spotkania z muzyką Chopina", na których koncertują pianiści światowej rangi.

Festyny, zawody, sportowe rozgrywki cieszą się dużą frekwencją i popularnością wśród młodzieży. Tradycyjne dyscypliny to "zawody siłaczy", piłka nożna, tenis stołowy, piłka ręczna i siatkowa.