Insygnia Gminy

Herb Białej Rawskiej

 

Herb miasta - wg używanego wzoru, z kartuszem ( ozdobna obwoluta herbu) typu razace -został zaprojektowany w 1847 roku, do Albumu Heroldii Królestwa Polskiego. Wykorzystano w nim elementy z dwóch herbów rodowych: podkowy element herbu Belina Leszczyńskich i litery W ( lekawica) element herbu Habdank ( Abdank, Awdaniec) J.Buczackiego- biskupa chełmskiego założyciela miasta. W oryginale elementy godła mają inną barwę. Przedstawia on w polu czerwonym podkowę srebrną umieszczoną nad białą lekawicą. Nie wiemy dlaczego w późniejszym czasie zmieniono te barwy na złote. Dotychczas używany przez miasto herb, był zgodny z projektem do uchwały Rady Miejskiej.
/Informacje z Instytutu Genealogii/
Widoczna obok forma herbu została wyłoniona w drodze konkursu, umieszczona na fladze i przyjęta 13 września 1996 jako obowiązująca. Flaga stanowi płat tkaniny o barwie białej w kształcie prostokąta o wymiarach 1,45m x 2,2m z umieszczonym obustronnie herbem miasta Biała Rawska - podkowa i litera na czerwonym tle w kolorze złotym.

 

Sztandar Białej Rawskiej

 

Sztandar, herb, flaga, hejnał to najważniejsze insygnia miast i gmin.
Są symbolem trwania społeczności, godności, władzy i dostojeństwa.

Biała Rawska miała już sztandar z napisem Rada Narodowa, który ufundowany został w roku 1976 roku.
Po zmianach społeczno-politycznych w 1989 roku sztandar jeszcze z orłem bez korony przekazano do Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w lutym 2005 r. na wniosek Burmistrza Białej Rawskiej radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę inicjującą powstanie sztandaru dla Gminy Biała Rawska.
Zawiązany został Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru składający się z 27 osób, reprezentantów bialskiej społeczności. Mają w nim swoich przedstawicieli m.in. Urząd Miasta, kościół, związki kombatanckie, OSP, sołtysi, policja, oświata, przedsiębiorcy, rolnicy, sadownicy i kupcy.
Wiosną 2005 roku rozpoczęły się prace projektowe w porozumieniu z Instytutem Genealogii. Wśród czterech projektów przedstawionych przez heraldyka, jeden został wybrany do realizacji, a następnie wykonany w technice haftu wypukłego w pracowni hafciarskiej. Wraz z płatem sztandaru nabyte zostały 3 szarfy, drzewiec z grotem i okuciami oraz pamiątkowe gwoździe z grawerunkiem.

 

Na rewersie sztandaru widnieje biały orzeł w koronie na czerwonym tle.


Tło awersu jest białe, po środku w ozdobnym kartuszu znajduje się herb Białej Rawskiej otoczony wieńcem kłosów - symbolizujących rolniczy charakter gminy - dopełniony u dołu napisem Biała Rawska. Całość oddaje nierozerwalną łączność miasta i wsi oraz miejsko- wiejski charakter naszej gminy. Kłosów wokół herbu jest 15, ponieważ w piętnastym wieku Biała Rawska otrzymała prawa miejskie, a także w nawiązaniu do 15 gwiazd -krajów starej Unii Europejskiej, 15 kłosów oznacza, że Biała Rawska jak i cała Polska od wieków geopolitycznie była i jest w Europie.

Sztandar został zatwierdzony, a 28 sierpnia 2005 r. poświęcony i uroczyście przekazany do użytkowania w trakcie Dożynek Gminnych A.D.2005.

 

Hejnał Białej Rawskiej