Przydatne linki

INFORMACJE PRAWNE DLA KAŻDEGO OBYWATELA

Bezpłatne porady prawne m.in. z dziedziny życia prywatnego, umów, zatrudnienia, czynności codziennych etc.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Katalog Stron WWW Strony dla Dzieci i Młodzieży Gdzieszukac.pl

Portal wiedzy, rozrywki, konkursów, z linkami dla dzieci

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO i inne)

Portal Organizacji Pozarządowych

Bazy Organizacji i Instytucji NGO

Serwis warszawskich organizacji pozarządowych

Internetowy Serwis Organizacji Pozarządowych

Portal Innowacji

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH/ PLANUJĄCYCH ZMIENIĆ PRACĘ

Sieć Europejskich ofert pracy

Portal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Serwis informacyjny Publicznych Służb Zatrudnienia

Portal Publicznych Służb Zatrudnienia

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Strona Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Portal dla osób z niepełnosprawnością

Internetowy serwis bazodanowy pracodawców osób niepełnosprawnych

Komunikator internetowy dla osób niepełnosprawnych

Portal Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Portal Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Portal - wsparcie osób z autyzmem

Portal - Polski Związek Niewidomych

Portal - wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy

Portal - wsparcie osób niewidomych na rynku pracy oraz www.promocjaikariera.pl/

Portal - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy

Portal - wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

Portal - ogólnopolskie badabue sytuacji potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych

Portal - wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Portal Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Portal Ministerstwa Gospodarki 

Portal informacyjny z zakładką Moja Firma

Portal informacyjny dla podatników małych i dużych

DLA STUDENTÓW

Portal z imprezami, nauką, pracą czyli codzienne życie studenckie

DOTACJE UE

Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Portal Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

PRAWO PRACY

Porady prawne i baza narzędzi dla specjalistów kadrowych

Portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych