Telefony alarmowe

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż Pożarna – 998

Policja – 997

Telefon zaufania Policji – 814 45 30

 

Komisariat Policji w Białej Rawskiej

ul. Jana Pawła II 38

96-230 Biała Rawska

tel. 46 813 25 30

tel. 46 815 94 07

 

Posterunek Energetyczny

ul. Jana Pawła II 53

96-230 Biała Rawska

tel. 46 815 95 43

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Żurawia 1

96-230 Biała Rawska

tel. 46 815 94 49, 46 815 95 86