WFOŚiGW w Łodzi prowadzi nabór wniosków dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021.

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Okres wdrażania: 2020 r.

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

  dotacja_na_przydomowe_oczyszczalnie_sciekow.pdf