Wykonanie dokumentacji projektowej dla programu (OSA) 5 kpl

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) 5 kpl w miejsciowościach: Ossa, Chodnów, Chrząszczew, Grzymkowice, Babsk

Zaproszenie do złożenia oferty

protokol_z_wyboru_osa.pdf