RPO WŁ 2014-2020

 

informacjana_strone__kanalizacja_topolowa_i_polna1jpg [1653x2339]

 informacjana_strone__kanalizacja_topolowa_i_polna2jpg [1653x1699]

 miastojpg [1240x1754]

termo_1jpg [300x199] termo_2jpg [300x199]

termo_3jpg [300x199] termo_4jpg [300x199]

termo_5jpg [300x199] pompa_1jpg [300x225]

pompa_2jpg [300x225] pompa_3jpg [300x225]

biblio_1jpg [300x225] biblio_2jpg [300x225]

biblio_3jpg [300x225] biblio_4jpg [300x225]

bibliojpg [300x225]


 

dankowjpg [827x1170]

_igp5351jpg [300x199] _igp5353jpg [300x199]

tur_1jpg [300x199] tur_3jpg [300x199]

tur_4jpg [300x199] tur_5jpg [300x199]

tur_6jpg [300x199] tur_7jpg [300x199]

tur_2jpg [300x199] nowy_trakt1jpg [300x169]

nowy_trakt2jpg [300x169] nowy_trakt3jpg [300x169]

nowy_trakt4jpg [300x169] nowy_trakt5jpg [300x169]

nowy_trakt6jpg [300x169] nowy_trakt8jpg [300x169]

nowy_trakt9jpg [300x169] nowy_trakt10jpg [300x169]

nowy_trakt11jpg [300x169]

 

Regionalny program  operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska

Działanie V.) Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom

Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

 

Tytuł projektu: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
OSP w Białej Rawskiej"

 

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.O5.01.02-10-0041/l5-00

 

Wartość całkowita projektu: 1 370 220,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: l 013 962,80 zł

 

Celem projektu jest doposażenie jednostki OSP w Białej Rawskiej w ciężki
samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem m.in. motopompą, co
stanowi bezpośredni cel projektu. Inwestycja ta przyczyni się do:

- zwiększenia efektywności działania i gotowości operacyjnej jednostki,

- znacznego skrócenia czasu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i likwidacji zagrożeń,

- podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie działania OSP w Bialej Rawskiej.
Przyczyni się to do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie
działania OSP w Białej Rawskiej. W konsekwencji efektem realizacji projektu będzie bardziej efektywne zapobiegania potencjalnym zagrożeniom i ograniczanie skutków występujących zagrożeń, a także zmniejszenie liczby ofiar wypadków, pożarów i zagrożeń środowiskowych.

Realizacja projektu i osiągnięcie założonych celów bezpośrednich i pośrednich
przyczyni się do osiągnięcia ogólnego celu projektu, jakim jest zwiększenie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w regionie.
Jest to jednocześnie cel Działania V. l. Gospodarka wodna i przeciwdziałanie
zagrożeniom Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Poprzez doposażenie jednostki OSP w Białej Rawskiej wzmocnieniu ulegnie
Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, co jest głównym celem Poddzialania
V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach Działania V.l.
Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 p1170616jpg [300x225] p1170617jpg [300x225]

1jpg [300x200] 3jpg [300x200]

4jpg [300x200]