RPO WŁ 2014-2020

 

informacjana_strone__kanalizacja_topolowa_i_polna1jpg [1653x2339]

 informacjana_strone__kanalizacja_topolowa_i_polna2jpg [1653x1699]

 miastojpg [1240x1754]

termo_1jpg [300x199] termo_2jpg [300x199]

termo_3jpg [300x199] termo_4jpg [300x199]

termo_5jpg [300x199] pompa_1jpg [300x225]

pompa_2jpg [300x225] pompa_3jpg [300x225]

biblio_1jpg [300x225] biblio_2jpg [300x225]

biblio_3jpg [300x225] biblio_4jpg [300x225]

bibliojpg [300x225]

Gmina Biała Rawska realizuje projekt pn.:

"WDROŻENIE ZINTEGROWANYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W GMINACH POWIATU RAWSKIEGO"

Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0020/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Jest to projekt partnerski gmin: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska i Sadkowice.

Zakres projektu dla Gminy Biała Rawska:

Działanie 1 - Gminna platforma danych przestrzennych.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem, który będzie dostosowany do struktury organizacyjnej urzędu i będzie świadczył e-usługi dotyczące zadań gminy, o których mowa w dyrektywie INSPIRE. Projektowany system ma służyć do gromadzenia, aktualizacji i dystrybucji danych przestrzennych. Stworzony system będzie zawierać dane przestrzenne i opisowe (referencyjne i tematyczne bazy danych wraz z opisującymi je zbiorami metadanych). System posłuży do gromadzenia danych przestrzennych przy zapewnieniu optymalnych procedur służących ich systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu.

Zaplanowane do wdrożenia e-usługi to:
1.Nazwa e-usługi: Informacja o zagospodarowaniu działki w MPZP.
2.Nazwa e-usługi: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Nazwa e-usługi: Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o przeznaczeniu działki).
4.Nazwa e-usługi: Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium.
5.Nazwa e-usługi: Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium.
6.Nazwa e-usługi: Pobranie WMS i WFS.
7.Nazwa e-usługi: Informacja o numerze i powierzchni działki.

Ponadto do realizacji ww. projektu, obsługi platformy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i biurowy do Urzędu Miasta i Gminy.

 

Gmina Biała Rawska:

Wartość brutto projektu: 259.210,20 zł;
Koszty kwalifikowane (wartość netto projektu): 210.740,00 zł;
Kwota dofinansowania (85% kosztów kwalifikowanych): 179.129,00

_igp7713jpg [300x337] _igp7718jpg [300x199]

_igp7723jpg [300x199]


 

dankowjpg [827x1170]

_igp5351jpg [300x199] _igp5353jpg [300x199]

tur_1jpg [300x199] tur_3jpg [300x199]

tur_4jpg [300x199] tur_5jpg [300x199]

tur_6jpg [300x199] tur_7jpg [300x199]

tur_2jpg [300x199] nowy_trakt1jpg [300x169]

nowy_trakt2jpg [300x169] nowy_trakt3jpg [300x169]

nowy_trakt4jpg [300x169] nowy_trakt5jpg [300x169]

nowy_trakt6jpg [300x169] nowy_trakt8jpg [300x169]

nowy_trakt9jpg [300x169] nowy_trakt10jpg [300x169]

nowy_trakt11jpg [300x169]